Program Gekon

Nasze konsorcjum obejmuje firmy:
Lider projektu: ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. 40-205 KATOWICE, ul. Ścigały 14
Kierownik projektu: dr hab. inż. prof. nadzw. Jan Macuda

Tytuł projektu: „Badania i analiza możliwości intensyfikacji pozyskiwania metanu ze zrobów górniczych za pomocą otworów wykonanych z powierzchni dla celów ekologicznej produkcji ciepła i energii elektrycznej”

Finansowanie: Badania finansowane są ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wartość projektu: 3.710.000,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 2.877.401,00 PLN