Opis programu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy „Dej Pozór”.

W trosce o ciągłą poprawę stanu bhp w Zakładach Energetyki Cieplnej S.A.

w grudniu 2015 r. wdrożony został program poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pod nazwą „Dej Pozór”. Priorytetem programu jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy oraz poprawa przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy. Cel realizowany jest poprzez promowanie kultury prewencji w środowisku pracy oraz kształtowanie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań. Podstawowym założeniem programu jest budowa poczucia odpowiedzialności oraz osobistego, aktywnego zaangażowania każdego pracownika w działania dotyczące bezpieczeństwa. W ramach programu „Dej Pozór” zainicjowano 9 projektów. Do każdego projektu przydzielony został lider odpowiedzialny za jego realizację.

Lp.Nazwa projektuLider / Kierownik Wydziału
1.

Dopasowanie szkoleń do specyfiki działania i wymagań ZEC S.A.

Włodzimierz Kramarz
2.

Bezpieczne ciągi komunikacyjne.

Tomasz Żurawski
3.

Środki ochrony osobistej.

Arkadiusz Pytel
4.

Zakup nowoczesnego wyposażenia i narzędzi.

Roman Boruń
5.

Zdefiniowanie procedur i zasad współpracy z wykonawcami z uwzględnieniem kryteriów BHP.

Krzysztof Szklorz
6.

Podniesienie estetyki Wydziałów.

Eugeniusz Langer
7.

Promocja zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Marian Smerd
8.

Komunikacja: wymiana dobrych praktyk, polityki BHP.

Arkadiusz Szlosarek
Edmund Pałyga
9.

Poprawa standardu wyposażenia i instalacji do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Rafał Kępa

Pod przewodnictwem Prezesa Zarządu raz w miesiącu odbywa się spotkanie pionu technicznego poświęcone omówieniu postępów w zakresie realizacji programu „Dej Pozór” oraz szeroko rozumianej tematyki bhp. Dodatkowo organizowane są cykliczne spotkania i seminaria, na których omawiane są poszczególne etapy wykonania projektów.

Szczególnie ważne seminarium BHP w ramach projektu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy „Dej Pozór” odbyło się na przełomie maja i czerwca 2016 r. w Domu Kultury Bogucice – Zawodzie.

W trakcie cyklu trzech spotkań Zarząd ZEC S.A. wraz z liderami projektów zakomunikował wszystkim pracownikom firmy założenia programu „Dej Pozór” oraz spodziewane efekty jego wdrożenia. Przeprowadzone warsztaty stworzyły solidne fundamenty dla dalszego rozwoju programu oraz ukazały silne i zdecydowane przywództwo zorientowane na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.