Dalkia wspiera zrównoważony rozwój miast

Organizatorami projektu ECO-MIASTO są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt, który odbył się już po raz szósty (w dniach 27-28 września '18) i którego celem jest promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju miast i nagradzanie ośrodków miejskich najlepiej realizujących tę ideę w sześciu kategoriach: mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna budynków, zieleń miejska i jakość powietrza. Do udziału zapraszane są wszystkie polskie miasta i związki gminne.

W tej edycji, DK Energy Polska ufundowała nagrodę dla Bydgoszczy - zwycięskiego miasta powyżej 100 tys. mieszkańców w kategorii gospodarka o obiegu zamkniętym, które zostało wyróżnione przez jury konkursu za włączanie lokalnej społeczności w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz inicjowanie działań służących zapobieganiu powstawania odpadów.

Wróć