Zmiana Taryfy dla Ciepła - obowiązuje od 15 listopada 2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że decyzją Prezesa URE nr OKA.4210.62(4).2018.136.XV.KT.Zmd z dnia 25.10.2018 r., została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach.

Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31.10.2018 r., pod poz. 6861 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 15.11.2018 r.

Wróć