Aktualności

Informujemy, iż prace przygotowawcze do „Projektu modernizacyjnego pompowni sieciowej mającego na celu zwiększenie niezawodności dostaw i efektywności dystrybucji ciepła”, zostały już zakończone, stąd dostawy ciepła w rejonie systemu ciepłowniczego zasilanego z ciepłowni Juliusz zostały wznowione...

Informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 25.10.2018 r., została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach...

50 paneli dyskusyjnych z udziałem blisko 250 prelegentów i 3000 gości. Czołowe postacie sektora przemysłu i gospodarki, komisarz UE, przedstawiciele rządu, parlamentu i administracji publicznej, eksperci...

Organizatorami projektu ECO-MIASTO są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID - Warszawa. ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt, który odbył się już po raz szósty (w dniach 27-28 września '18)...

19 września 2018 r. DK Energy Polska, ZEC S.A. w Katowicach i Matex Controls, przyjęły markę i logo Grupy Dalkia, która w ramach swojej strategii i rozwoju, łączy pod swoją marką polskie spółki zależne.

Uciepłownienie Juliusza to unikatowe przedsięwzięcie na skalę kraju. Inwestycja warta 10 mln złotych była realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach rozpoczęły projekt mający na celu zwiększenie efektywności zbierania danych z układów pomiarowo - rozliczeniowych wchodzących w skład zarządzanej przez ZEC S.A. infrastruktury sieciowej.

Wrześniowe wydarzenia ekologiczne, takie jak Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (16.09), Europejski Dzień bez Samochodu (22.09) oraz akcja Sprzątanie Świata (14-16.09) zachęcają do refleksji nad wpływem człowieka na środowisko.