Infrastruktura techniczna

Infrastrukturę techniczną ZEC S.A. stanowią wydziały produkcyjne, sieci ciepłownicze i węzły cieplne zlokalizowane na obszarze Katowic, Mysłowic, Sosnowca, Rudy Śląskiej i Chorzowa. Łączna zainstalowana moc cieplna wszystkich źródeł ciepła wynosi:

  • 629,70 MW,
  • natomiast zainstalowana moc elektryczna wynosi: 15,88 MW.

W skład majątku energetycznego Spółki wchodzi 12 źródeł ciepła (w tym 8 kotłowni i 4 elektrociepłownie). Łącznie we wszystkich źródłach zainstalowane są 42 kotły, w tym 9 kotłów parowych i 33 wodne. Rodzaje wykorzystywanych paliw to: węgiel kamienny, gaz z odmetanowania kopalń oraz gaz ziemny.

W czterech elektrociepłowniach pracują silniki gazowe (w liczbie 10 sztuk), produkujące energię elektryczną i ciepło w kogeneracji. One również zasilane są gazem pochodzącym z odmetanowania kopalń. Łączna moc elektryczna tych silników wynosi: 15,88 MW.