Aktualności

Informujemy, iż prace przygotowawcze do „Projektu modernizacyjnego pompowni sieciowej mającego na celu zwiększenie niezawodności dostaw i efektywności dystrybucji ciepła”, zostały już zakończone, stąd dostawy ciepła w rejonie systemu ciepłowniczego zasilanego z ciepłowni Juliusz zostały wznowione...

Informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 25.10.2018 r., została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach...

50 paneli dyskusyjnych z udziałem blisko 250 prelegentów i 3000 gości. Czołowe postacie sektora przemysłu i gospodarki, komisarz UE, przedstawiciele rządu, parlamentu i administracji publicznej, eksperci...

0 MW

MOCY CIEPLNEJ ZAINSTALOWANEJ

0

ŹRÓDEŁ CIEPŁA

0

SILNIKÓW
GAZOWYCH

>0 MLN M3

ZUŻYTEGO METANU ROCZNIE

0 000 M

SIECI
CIEPŁOWNICZYCH

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z ZEC S.A.

Zapraszamy potencjalnych Kontrahentów do współpracy z ZEC S.A. w zakresie m.in.:

  • dostaw materiałów
  • wykonania projektów, dokumentacji
  • wykonania usług, remontów, inwestycji i innych

Pliki do pobrania:

LEGENDA UŻYTYCH OZNACZEŃ

ZDSO - Zaproszenie do składania ofert

OP - ogłoszenie przetargu

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia