Władze Spółki

Zarząd Spółki:

  • Jacek Chodkowski – Prezes Zarządu
  • Piotr Garczyński – Zastępca Prezesa Zarządu
  • Robert Skalski – Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Jérôme Ladrière – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Diane Damour – Duteil – Członek Rady Nadzorczej
  • Thierry Deschaux – Członek Rady Nadzorczej
  • Adam Palacz – Członek Rady Nadzorczej